Ceglédi munkásszállás

otthonos családi házakban

COPYRIGHT - SZERZŐI JOGOK


A Weboldal tartalma Halmi Tiborné szellemi tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Halmi Tiborné előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

 

A Weboldal egyes részeit a látogató saját felhasználásra a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A lementett weboldalról a látogató nem jogosult a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak Halmi Tibornével kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag Halmi Tibornével szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén Halmi Tiborné követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.